Πρόβλημα: δεν είναι δυνατή η εύρεση αναφοράς 'array' στο '__init__.py' περισσότερα ...

Problem Can Not Find Referencearrayin__init__Τα ακόλουθα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κατά τη δοκιμή ψευδούς αντιγράφου σε βάθος και ρηχό αντίγραφο

δεν μπορώ να βρω αναφορά 'πίνακας' στο ' μέσα σε αυτό .py »περισσότερα…

εικόναΑυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το pip install numpy package pycharm δεν έχει ανανεωθεί, απλώς ανοίξτε ξανά το IDE εντάξει.
Ο λόγος για την αναζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εντελώς μέτρια, αλλά είναι ακόμα πολύ ρηχή.