Σφάλμα αιτήματος Android Json Δεν έχει καθοριστεί Διαμόρφωση ασφάλειας δικτύου, χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη πλατφόρμα

Android Json Request Error No Network Security Config SpecifiedΤο ακόλουθο σφάλμα αναφέρεται κατά την εκτέλεση της αίτησης Json:

D/NetworkSecurityConfig: No Network Security Config specified, using platform default E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: Thread-3 Process: net.syp.demo501, PID: 14213 java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lorg/apache/http/ProtocolVersion

εικόνα

λύση:

1. Δικαιώματα δικτύου

<uses-permission android:name='android.permission.INTERNET'/>

2. Προσθέστε στην εφαρμογή (δώστε προσοχή για να διακρίνετε τη θέση όπως φαίνεται στο σχήμα)

<uses-library android:name='org.apache.http.legacy' android:required='false' /> android:usesCleartextTraffic='true'

εικόναΤότε θα λειτουργήσει τέλεια

εικόνα