Σχετικά με το pycharm σάρωση αρχείων χωρίς διακοπή σε ευρετήριο λύση

About Pycharm Non Stop Scanning Files Index SolutionΠρώτη ματιά στον διερμηνέα διαμόρφωσης
Κάντε κλικ στο αρχείο και διαμορφώστε τον διερμηνέα όπως φαίνεται.
εικόνα
Δεύτερον, εξετάστε εάν η μονάδα φορτώνεται πάρα πολύ και θα διαρκέσει πολύς χρόνος. Συνήθως απαιτείται πολύς χρόνος για να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση και αργότερα δεν θα είναι δυνατό να ανοίξει το ίδιο έργο.
Εάν εισάγετε έναν άπειρο βρόχο, κάντε κλικ στα κυριότερα σημεία που εμφανίζονται παρακάτω:
εικόνα
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο lnvalidate και κάντε επανεκκίνηση για να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη και δοκιμάστε ξανά.
εικόνα